Trang tài khoản

THẾ GIỚI HOÀN MỸ

Tài khoản
Đây là hệ thống tài khoản dành riêng cho dịch vụ trò chơi Thế Giới Hoàn Mỹ.
Đăng ký nhanh chóng
Chỉ cần vài bước đơn giản là bạn có ngay một tài khoản và có thể lập tức tham gia Thế Giới Hoàn Mỹ.
Bảo vệ tài khoản game
Không chia sẻ tài khoản với người khác. Tuyệt đối không dùng các phần mềm Auto, bot, hack để tránh bị keylog dẫn đến mất tài khoản game.
Tài khoản, vật phẩm trong game bị mất sẽ không thể tìm lại

ĐĂNG NHẬP

Chào đón bạn đăng nhập Thế giới Hoàn Mỹ!
Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu | Đăng ký
Đăng nhập thất bại!!!
  • Bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu cấp I hoặc cấp II.
  • Đăng nhập bằng mật khẩu cấp I bạn có thể thay đổi mật khẩu cấp I.
  • Đăng nhập bằng mật khẩu cấp II bạn có thể thay đổi mật khẩu cả 2 cấp và thông tin cá nhân.